Töötajate juhendamine ja väljaõpe töökohal

Töötajate juhendamine ja väljaõpe töökohal on koolitusteema, mis on vajalik kõikidele esmatasandi ja kesktasandi juhtidele ning sisekoolitajatele, kelle ülesandeks on tegeleda töötajate oskuste ja teadmiste arendamisega nii sisselamisperioodi jooksul kui ka järjepidevalt iga uuenduse korral protsessides.

Kui mentorlus- ja coachinguoskustele on tänapäeval pööratud väga palju tähelepanu, siis kahjuks ei saa sama öelda juhendamisoskuste kohta. Samas on just juhendamisoskused need, mis võimaldavad saavutada kiire väljaõppe ja tegevuste õige ning standardiseeritud elluviimise. See on omakorda otseselt seotud organisatsiooni tulemuslikkuse- ning kvaliteedinäitajatega.

Ettevõtted, kus rakendati juba 70 aastat tagasi TWI (Training Within Industry) töötajate ning protsesside arendamise standardid, saavutasid erakorralised tulemused võrreldes konkurentidega:

  • 55% tehastest vähenes praak vähemalt 25%
  • 86% suurendasid tootlikkust vähemalt 25%
  • 100% vähendasid ajakulu väljaõppele vähemalt 25%

Meie ettevõte pakub oma klientidele TWI metoodika koolitust “Job Instruction” e “Töötajate juhendamine ja väljaõpe töökohal”.

Programm (8 ak tundi)

TeemadKuidas teemat käsitleme
Sissejuhatus. Koolitaja. Eesmärgid põhiteemad ja osalejate ootused.
Töötajate juhendamise ja väljaõppe alused  
Tüüpilised ettevõtete probleemid, mis on seotud puuduliku ja standardiseerimata töötajate juhendamise ning väljaõppe puudumisega.

TWI (Training Within Industry) metoodika ajalugu ja kasutegurid organisatsioonile
Koolitaja lühiloeng  Lühivideo TWI ajaloost.  
Ebaefektiivne juhendamine
Tüüpilised vead töötajate juhendamiselArutelu   Praktilised lühinäited vigadest
„Job Instruction“ e „Juhendamine töökohal“ meetod
Töötaja ettevalmistus.
Tööoperatsiooni esitlemine. Rakendamine.
Kontroll ja järeltegevused
Koolitaja lühiloeng    
Videonäited ja arutelu  
Rollimäng osalejate ja koolitaja etteantud näidete alusel.
Soovi korral videosse lindistamine.  
Tööülesande dekompositsioon e jaotus õpetatavateks osadeks
Olulised sammud
Võtmemomendid
Põhjendused
Koolitaja lühiloeng    
Videonäited ja arutelu
Grupitöö: tööülesande jaotuse koostamine
Instrueerimise ettevalmistus
Töökoha ettevalmistus
Juhendamise kaart
Väljaõppe plaani koostamine üksusele
Juhendamine ja väljaõpe keerukates oludes
 
Kokkuvõte     

“Töötajate juhendamine ja väljaõpe töökohal” on teema, mis võib olla üheks osaks suuremas töötajate arendamise koolitusprogrammis, mille teised koolitused võivad olla DISC, “Arendav juhtimine” ja “Koolitaja koolitus”.

Töötajate juhendamine ja väljaõpe töökohal