Motiveeriva juhtimise koolitus

Motiveeriva juhtimise koolitus on mõeldud juhtidele, kes soovivad teadlikult kujundada kaasava töökeskkonna, mis kannustab saavutama suurepäraseid tulemusi.

Juhtide üks peamisi väljakutseid on tavaliselt töötajate motivatsioon. See võib olla probleemne nii kogu osakonna kui ka üksikute töötajate lõikes. Kuigi juhtidel pole võimalik oma töötajaid päris otseselt motiveerida, on siiski võimalik luua eeldused motivatsiooniks st. juhi eesmärgiks on luua vastav töökeskkond, mis soodustab motivatsiooni tekkimist töötajatel. Meie koolitusel on võimalik selgelt kaardistada motivatsioonitegurid ning õppida ka motiveerimist e selliste vestluste läbiviimist, mis motiveerivad kolleege võtma vastutust ning tegutsema iseseisvalt eesmärkide saavutamisel.

Üheks huvitavamaks osaks motiveeriva juhtimise koolitusel on enda motivatsioonitegurite testi täitmine, mis annab osalejale endale võimalusi avastada, millised on tema isiklikud prioriteedid motivatsioonitegurite osas.

Koolitus annab hea tunnetuse rahaliste ja mitterahaliste motivatsioonitegurite mõju osas.

Motiveeriva juhtimise koolituse peamised teemad:

  • motivatsiooni olulisus organisatsioonile, seos finantstulemustega
  • kuidas võib juht oma käitumisega mõjuda meeskonna motivatsioonile
  • motivatsiooni seos töötajate vajadustega
  • peamised motivatsiooniteooriad (Maslow, Herzberg jm)
  • raha kui motivaator
  • juhi mitterahalised võimalused motiveeriva keskkonna loomiseks oma töötajatele, töötajate töökeskkonna ootused
  • seose loomine inimese isikliku olulise motivatsioonifaktori ja tööalaste eesmärkide vahele
  • juht kui ekspert vs juht kui coach
  • näidisjuhtimite analüüs

Motiveeriva juhtimise koolitus võib olla ka ühe moodulina pikemas arenguprogrammis, mille teisteks mooduliteks võivad olla “Juhtimise alused” või “Konfliktid ja rasked kõnelused”

Motiveeriva juhtimise koolitus