Stressijuhtimise koolitus

Stressijuhtimise koolitus on treening, mis aitab mõista stressi olemust ning selle tulemusena on osalejatel ülevaade peamistest stressi juhtimise viisidest. Koolitus on oluline kõikidele juhtidele ja spetsialistidele, kelle tööd iseloomustab kõrgenenud pinge ja pidevad muutused.

Kursus on praktiline. Kursuse põhiliseks töövormiks on grupiarutelud, praktilised ülesanded ja harjutused, lühiskaalade abil oma vajaduste täpsem kaardistamine, konkreetsete tegevusplaanide koostamine ning erinevate pingemaandamise tehnikate katsetamine, endaga sobitamine.

Stressijuhtimise koolitus loob osalejatele järgmise väärtuse:

Osaleja teab:

 • enamlevinud eksitavaid väärarusaamu stressi kohta ja stressi tegelikku olemust ja mõju
 • mida tähendab stressi juhtimine ja miks see vajalik on
 • seoseid isiksuse tüübi, inimese käitumiskalduvuste ja stressiga toimetuleku vahel
 • oma stressitasemeid erinevates eluvaldkondades
 • iseenda erinevate toimetulekuressursside arenguvajadusi ja tugevusi
 • täpsemalt oma stressi allikaid ja mooduseid, kuidas neid analüüsida, süstematiseerida
 • peamiseid viise stressiga  toimetulekuks
 • mis suunas oma arendamist vajavate toimetulekuressurssidega edasi tegeleda
 • üksikasjaliku ja detailse tegevusplaani vajalikkust oma stressijuhtimise arendamiseks

Osaleja oskab:

 • ülemäärast stressi nii enda, teiste kui ka organisatsiooni kui terviku juures ära tunda ja sellele adekvaatselt reageerida
 • märgata seotust oma erinevate eluvaldkondade stressi vahel
 • endas arendada emotsionaalset intelligentsust( eneseteadvus, vastutus, motivatsioon, empaatia, interpersonaalsed oskused) kui ühte olulist võtit stressi juhtimises
 • teadlikumalt analüüsida pingesituatsioone ja nende negatiivse mõju neutraliseerimise võimalusi
 • kasutada mõningaid kiirvõtteid lõdvestumiseks
 • määratleda enda jaoks kõige sobivamad viisid ülemäärase stressi ennetamiseks/kontrollimiseks ja neid ka vajalikul hetkel rakendada

Koolitus võib olla osa arenguprogrammist, mille teiseks mooduliks sobib ajajuhtimise koolitus.

stressijuhtimise koolitus