Arendava juhtimise koolitus

Arendava juhtimise koolitus on mõeldud juhtidele, kes soovivad juurutada oma juhitavas organisatsioonis arendavat kultuuri ning muuhulgas ka  coachingu põhimõtteid ja töövõtteid. Antud koolituse käigus vaadeldakse töötajate arendamist kui kõige kõrgemat eestvedamise funktsiooni ning võrreldakse erinevaid arendusmeetodeid. Kõige olulisem osa koolitusest on seotud coachinguoskuste arendamisega. Programmi käigus saavad osalejad mitmeid võimalusi koheselt rakendada coachingu oskusi ja printsiipe (küsimuste kvaliteet, neutraalse ja toetava positsiooni hoidmine vestluse käigus, GROW struktuuri hoidmine jm.). Koolituse käigus tajuvad osalejad nii oma kompetentsuse kasvu arendava juhi rollis ja saavad inspiratsiooni rakendada saadud teadmisi ja oskusi töökeskkonnas.  

Arendava juhtimise koolitus aitab osalejatel:

 • mõista arendava juhtimise vajadust
 • eristada coachingut selgelt muudest arendusmeetoditest (sh juhendamine ja mentorlus)
 • mõista, miks on töötajate teadlikkus ja vastutustunne kõige olulisemad arengu eeldused
 • mõista, miks on tulemuste kõrval oluline keskenduda töötaja kasvupotentsiaalile
 • saada aru, miks on coachival juhil vaja kontrollida enda soovi sekkuda töötaja mõttekäiku
 • arendada peamisi coachiva juhi oskusi – kuulamisoskust, küsimuste esitamise oskust ja tagasiside andmise oskust
 • saada praktilisi näpunäiteid coachingu kasutamiseks igapäevastes töösituatsioonides
 • osata alustada coachingut ja luua usalduslik kontakt oma üksuse töötajatega
 • teada, millised küsimused on tulemuslikud ja milliseid küsimusi oleks parem vältida
 • õppida ära GROW mudel ja selle erinevates faasides sobivad küsimused
 • esitada küsimusi, mis võimaldavad luua seose inimese motivatsioonitegurite ja tööalaste eesmärkide vahele
 • teadvustada, millised on reaalse muutumise ja arengu erinevad astmed
 • osata juhtida energia taset erinevates coachingu faasides, osata innustada töötajat

Arendava juhtimise koolitus võib olla ka ühe moodulina pikemas arenguprogrammis, mille teisteks mooduliteks võivad olla  “Konfliktid ja rasked kõnelused”  või “Motiveeriv juhtimine”.

 

Arendava juhtimine koolitus