Mis teeb juhist eestvedaja? Liidri kohalolu (Leadership Presence) mõiste.

Mis annab inimesele erilise võime tõmmata kõigi teiste juuresviibijate tähelepanu? Miks mõne juhi esinemist vaadatakse pineva keskendumisega ja teise puhul kipub osalejate huvi suunduma oma e-mailidele telefonis? Ühel juhul on kohalviibijate ja liidri/esineja vahel tugev kontakt, teisel puhul see kaob.  

Liidri “kohalolu” (inglise keeles – leadership presence) on keerukas mõiste. James Scouller (“Eestvedamise kolm taset” autor) defineerib seda järgmiselt: “Liidri kohalolu on oma olemuselt terviklikkus – haruldane, kuid siiski saavutatav sisemine identiteedi, eesmärgikindluse ja tunnete  kooskõla, mis viib hirmust vabanemiseni. See väljendub magnetilise, kiirgava mõjuna, mida avaldate teistele siis, kui olete autentne, räägite ausalt ja lasete oma unikaalsetel loomujoontel vabalt väljenduda.” Kuigi juhid peavad üldiselt olema head suhtlejad ja  valdkondlikult kompetentsed, siis usaldust  ja soovi järgida liidrit tekitab tema ehedus.

Scouller märgib, et liidri kohalolu ei ole pelgalt karismaatilisus. Karisma võib osaliselt toetuda tiitlile, kuulsusele, näitlemisele ja järgijate usule liidri “erilisusesse”. Liidri kohalolu mõju on sügavam, fundamentaalsem ja ei sõltu sotsiaalsest staatusest. Sellise eestvedaja väärtused säilivad sõltumata ümbritsevatest oludest, ta ei allu survele ja ei käitu ebaeetiliselt. Teesklemist  asendab tõeline sisu.

Liidri kohalolu väljendub järgmistes omadustes:

  1. Isiklik jõud – kontrolli omamine oma mõtete, tunnete ja käitumise üle
  2. Enesehinnang, mis on kõrge ja samas adekvaatne
  3. Tung areneda, õppida ja kasvada
  4. Tasakaal energilise eesmärgikindluse ja teistest hoolimise/teiste teenindamise vahel. Vaba tahte austamine.
  5. Intuitsioon
  6. Olemine praeguses hetkes, fookus olevikul
  7. Sisemine rahulolu, eneseteostuse taju

Eeltoodud omadused moodustavad liidriksolemise tuuma, mis mõjutab omakorda juhi võimekust innustada teisi nii individuaalsel kui ka meeskondlikul tasemel. Ka kõige väiksemad sisemised muutused positiivses suunas avaldavad suurt mõju välisele käitumisele. Negatiivne sisemine muutus mõjub vastupidiselt.

“Liidri kohalolu” väljendumine liidri käitumisena

Liidri kohalolu väljendub võimes olla teistega mõjusas kontaktis ja sõnastada  selgelt ning kooskõlaliselt oma väärtuspakkumine.  Iga liider võiks teadvustada oma suhtlemisstiili ning harjutada oskuslikku ja täpset sõnumite kommunikeerimist. Oskuslik kommunikatsioon sisaldab: 1.raamimist (arutelu struktuuri, vahekokkuvõtete ja lõpukokkuvõtte tegemist); 2. argumenteerimist; 3. kaasamist.  Tulemuslikku liidrit iseloomustab lisaks oskuslikule kommunikatsioonile ka energilisus ja mõjus kehakeel.

Dmitri Volov