Coaching

Coaching kui inimeste arendamise meetod pöörab tavaarusaama õppe- ja arendustegevuse kohta pea peale. Kui tavalisel koolitusel küsib küsimusi osaleja ja “õigeid” vastuseid annab koolitaja, siis selle arendusprotsessi kestel esitab küsimusi konsultant ja vastused annab arendatav.

Coachingu sessiooni jooksul on konsultandi töövahenditeks küsimused. Samuti on olulisel kohal aktiivse kuulamise võtted nagu kokkuvõtete tegemine, täpsustamine, vajadusel ümbersõnastamine.

Samal ajal peab konsultant säilitama kogu protsessi jooksul neutraalsuse ja loobuma oma arvamuse ja hoiakute avaldamisest fookuspersooni mõtete kohta.  Ligikaudu 2-tunnise sessiooni jooksul kaardistatakse fookuspersooni konkreetse valdkonna arengueesmärk ja olemasolev seis. Seejärel sõnastatakse võimalused edasiseks arenguks ja konkreetne tegevusplaan.

Meie hinnangul koosnevad kõige tulemuslikumad coachinguprogrammid 2-6 kahetunnisest sessioonist. Sessioonide vahe on 2-nädalat kuni 1 kuu. Igal järgneval sessioonil on võimalik analüüsida eelmise sessiooni lõpus koostatud tegevusplaani elluviimist.

Milleks on sellist arendusmeetodit vaja?

  • Coaching kui arendusmeetod on efektiivne, sest kõige enam mõjutab see protsess fookuspersooni motivatsiooni e. tahet viia ellu vajalikud muudatused. Sessiooni käigus saab fookuspersoon objektiivse pildi reaalsusest ja võtab vastutuse lahenduse elluviimise eest
  • Coaching on väga sobiv arendusmeetod tippjuhtidele, kellel on vaja ausat ja neutraalset arutelupartnetrit keerukate küsimuste lahendamisel. Sageli pole neid võimalik diskuteerida teiste sama organisatsiooni kolleegidega.
  • Coaching võimaldab sageli lahendada firmasiseseid konflikte ja vastuolusid. Vestluse käigus on võimalik üksuste juhtidel väljendada oma ootusi teistele üksuste juhtidele. Coach võib vastava nõusoleku saamisel anda inimestele tagasisidet.
  • Coach’i neutraalsus aitab lahendada edukalt vastutuse küsimuse. Ise võetud vastutus on alati parem ja mõjuvam, kui teiste poolt peale surutud või antud vastutuse vastuvõtmine.
  • Sessiooni jooksul väljatöötatud lahendused on läbinud tõsise mõttetegevuse ja omandanud suurema tähenduse fookuspersoonile võrreldes olukorraga, kus keegi teine tuleb ütlema, mis on õige, mis vale.
  • Uuringud näitavad, et suuremat mõju arengule omavad coaching’u sessioonide seeriad – kui konsultant ja fookuspersoon viivad mitmeid sessioone läbi ning analüüsivad ka toimunud arengut.

coaching