Koolitaja koolitus

Koolitaja koolitus on mõeldud organisatsioonidele, kes soovivad luua oma  sisekoolitajate meeskonna, sest teatud spetsiifiliste teemade puhul võivad välistreenerid olla ebapiisavate teadmistega või osutuda rahaliselt liiga kulukateks.

Koolitaja koolitus sisaldab ülevaadet erinevatest töötajate arendamise meetoditest, alustades juhendamisest kuni coachinguni. Koolitus annab ülevaate toimivatest mudelitest, mille abil on võimalik tulemuslikult ellu viia ühe või teise koolitusteemaga seotud väljaõppe. Programmi käigus käsitletakse ka lisaks koolituse läbiviimisele ka koolituse korralduslikke aspekte.

Koolitaja koolitus annab osalejatele:

 • arusaamise eduka koolituse võtmeteguritest
 • ülevaate peamistest arengu eeldustest ja takistustest ning täiskasvanute õppe eripäradest
 • ülevaate erinevatest arendusmeetoditest ja koolitaja instrumentidest
 • ülevaate kogu koolituse ja üksikute koolitusmoodulite struktuurist
 • oskuse luua dünaamilisi koolitusprogramme
 • harjutada koolituse sissejuhatust ja koolitusmooduli läbiviimist
 • oskuse juhtida grupidünaamikat
 • oskuse identifitseerida osalejate ootusi ja arenguvajadusi
 • oskuse valmistada ette koolitusruum ja kasutada erinevaid tehnilisi abivahendeid
 • teadmise, kuidas juhtida keerulisi situatsioone ja osalejaid
 • suure hulga koolituste mänge, äratajaid, oskuse juhtida rollimänge, anda tagasisidet
 • erinevaid soovitusi, kuidas juhtida oma emotsioone, lihas- ja närvipinget.

Meie koolitustel kasutatav metoodika tagab osalejate aktiivse osavõtu, sest lühiloengute osakaal moodustab ainult viiendiku kogu koolituse mahust. Kuna uute oskuste arendamine nõuab suurt harjutuste osakaalu, viime oma koolitustel läbi palju rollimänge, praktilisi harjutusi, grupidiskussioone. Lisaks kasutatakse koolitusel palju äratajaid, videonäiteid, tegevuse planeerijaid, analüüse ja põhjalikku õppematerjali.

Võimalik lisandmoodul koolitaja koolitusele võib olla DISC käitumisstiilide koolitus. Samuti on võimalik eraldi keskenduda ainult juhendamisoskustele, mille puhul on sobivaks koolituseks “Töötajate juhendamine ja väljaõpe töökohal”.

Koolitaja koolitus  Koolitaja koolitus  Koolitaja koolitus