Konsultatsioon

Strateegia

Organisatsiooni  pikaajaline edukus sõltub suures ulatuses sellest, kui edukalt viiakse ellu oma eesmärke, kuivõrd suudetakse eristuda konkurentidest ja näha ette või isegi kujundada turutrende. Ükskõik kui hästi te oma organisatsioonis toimuvaid protsesse ja efektiivsust ka ei arendaks – vale ja iganenud strateegia puhul kaotate te oma turupositsiooni. Efektiivseid organisatsioone iseloomustab järjepidev strateegia arendamise protsess, kus juhid leiavad võimaluse eemalduda igapäevastest tegemistest ja vaadelda organisatsiooni arenguperspektiive laiemast vaatevinklist.

Meie poolt korraldatavad strateegiaseminaridel jälgib ja juhib konsultant toimuvat protsessi. Strateegiaseminaridel käsitletakse süsteemselt organisatsiooni senist tegevust, pakutavat väärtust, sihtturgu ja sihtkliente, analüüsitakse strateegilisi ressursse ning sellest lähtuvalt arendatakse välja parim strateegiline positsioon. Sageli eelneb strateegiseminaridele turu-uuringute ja organisatsiooniuuringute  läbiviimine. Seminaridel kasutatakse arutelu süstematiseerimiseks ajurünnaku metoodikat ja erinevaid mudeleid – SWOT, PEST, BSC, Space jm.

Strateegia loomine ei piirdu ainult strateegiadokumendi (strateegilise tegevusplaani või arengukava) loomisega.  On oluline tagada, et ettevõtte juhtkond usuks valitud tee õigsusesse, planeeriks detailselt strateegia tutvustamist töötajatele ja seoks motivatsioonisüsteemi strateegiliste eesmärkidega.

Meie poolt kasutatav strateegiaprotsess:

strateegiaprotsess