Meeskonnatöö koolitus

Meeskonnatöö koolitus on sageli pikema juhtide arendusprogrammi sees ühe koolitusmoodulina. Siiski soovivad paljud organisatsioonid käsitleda meeskonnatööd ka eraldi, et saavutada ühine arusaam efektiivsest meeskonnatööst nii juhtide kui ka kõikide meeskonna liikmete seas.

Meeskonnatöö koolitus aitab osalejatel:

 • määratleda meeskonnatöö vajadus, põhimõtted ja meeskonnatöös vajalikud oskused nii juhi kui ka meeskonna liikme rollis
 • saada selged instruktsioonid tegutsemiseks meeskonna loomisel – põhimõtted, milles peavad meeskonna liikmed kohe alguses omavahel kokku leppima
 • teadvustada oma meeskonna tugevused ja  arenguvajadused
 • teadvustada erinevaid rolle meeskonnatöös
 • tunnetada läbi praktiliste ülesannete usalduse tähtsust meeskonnatöös, suurendada vastastikkust mõistmist, õppida lahedama vastuolusid üksteist mõistvalt ja toetavalt
 • mitte kartma oma arvamust avaldada
 • saada aru  meeskonnatöö protsessist ja õppida meeskonda juhtima läbi erinevate etappide probleemide lahendamisel
 • õppida tundma ja hindama kõrgelt oma kolleege
 • õppida eestvedamist ja initsiatiivi võtmist meeskonnatöös
 • õppida kolleegide tunnustamist ja ka tagasiside vastuvõtmist
 • leppida meeskondlikult kokku uutes tegutsemispõhimõtetes, mida hakatakse rakendama igapäevatöös

Meeskonnatöö koolitustel kasutatav metoodika

Meie poolt korraldatavad meeskonnatöö koolitused võib jagada väli- ja sisekoolitusteks. Sageli on klientidele sobivaim lahendus mõlema vormi kombinatsioon. Sisekoolituse puhul käsitletakse põhjalikumalt meeskonnatöö ja koostööprotsessi teoreetilisi aluseid ning välikoolituse käigus võetakse teooria praktikas kasutusele. Välikoolituste puhul on meie firma koostööpartneriteks kogemustega välikoolituste spetsialistid, kes hoolitsevad meeskonnatöö harjutuste ülespaneku ja osalejate turvalisuse eest. Meie  käsutuses on  suur hulk erinevaid meeskonnatöö ülesandeid, mille täitmine annab osalejatele isikliku kogemuse meeskonnatöö oluliste tegurite osas. Meeskonnatöö koolituse tulemusena lepitakse meeskondlikult kokku olulistes muutustes, mida rakendatakse töösituatsioonides.

 Ühe  võimalusena  meeskonnatöö  arenduspäeva  läbiviimiseks pakume SMARTGAMES formaati, mis tagab päeva mängulisuse ja kaasavuse.

meeskonnatöö koolitus

meeskonnatöö koolitus