Muudatuste juhtimise koolitus

Muudatuste juhtimise koolitus on mõeldud juhtidele, kes soovivad organisatsiooni edasi arendada viisil, mis on efektiivne nii protsesside juhtimise kui ka inimeste juhtimise seisukohast. Muudatuste juhtimise puhul on oluline arvestada vastuseisuga ning kujundada tulemuslik muudatust teostav organisatsioon ja korraldada infovahetus viisil, mis vähendab pingeid ja loob selguse.

Koolituse käigus pööratakse tähelepanu muuhulgas ka tüüpilistele vigadele, mida tehakse muudatusprojektide planeerimisel ja teostamisel (nt. eeldavad juhid sageli, et töötajaskond on muudatusest arusaamise ja aktsepteerimise osas juhtidega samakaugel ning on võimalik asuda kiire teostamise juurde.

Muudatuste juhtimise koolitus sisaldab hulganisti konkreetseid tööriistu (planeerimise vorme, teste jm), mida osalejad saavad hakata koheselt rakendama. Kui muudatuste juhtimise koolitus on planeeritud pikaajalise arenguprogrammina, mis kestab läbi mitme kuu või kvartali, on võimalik osalejatel selle aja jooksul teostada muudatusprojektid enda töökeskkonnas ja kasutada antud kogemust ka koolituskeskkonnas.

Muudatuste juhtimise koolitus aitab osalejatel:
  • näha muutusi olulise osana organisatsiooni või toote/teenuse elutsüklis
  • analüüsida nii enda kui teiste näidete põhjal, kuidas üksikindiviid elab läbi muutusi
  • teadvustada, millised on muutuste liigid organisatsioonis
  • saada ülevaade peamistest vigadest, mida tehakse muutuste elluviimisel
  • teada saada, millised on 3 peamist strateegiat muutuste juurutamisel organisatsioonis
  • saada ülevaade muutuste faaside mudelist ja töötajate tüüpilisest käitumisest erinevates faasides
  • teadvustada – millised on eduka juhi tegevused erinevates muutuste faasides ja kuidas ehitada üles edukas muutuse juhtimise programm kogu organisatsioonis
  • osata kasutada erinevaid muutuste juhtimise instrumente
  • harjutada meeskondlike arutelude läbiviimist muutuste teemal
  • võtta koolitusel läbitud teooria kasutusele õppejuhtumite lahendamisel

Antud koolitusele võib järeltegevusena planeerida järgmiseks arenguplaani sammuks koolituse “Tagasiside, konfliktid ja rasked kõnelused juhi töös”.

Muudatuste juhtimise koolitus