Ajajuhtimise profiil

Ajajuhtimise profiil (Time Mastery Profile) aitab selle kasutajatel juhtida oma aega paremini, seada prioriteete ning saavutada ajakasutuses suurem tasakaal, hinnates oma tulemuslikkust 12-s võtmevaldkonnas. Tagasiside kujutab endast inimese ajakasutuse harjumuste graafikut, mille abil määratletakse kõige enam tähelepanu ja arendamist vajavad valdkonnad.