Müügitehnikad

Müügitehnikate koolitus on mõeldud igapäevatöös aktiivselt müügitegevusega seotud töötajatele, kes soovivad arendada oma müügioskusi erinevates müügitöö faasides ning suurendada läbi selle oma tulemuslikkust.  Antud koolituse programmi ülesehitamisel võtab meie ettevõte aluseks kliendi tootegrupid ning seob käsitletavad teemad kliendi arenguvajadustega.

Meie koolitus aitab osalejatel:

  • teadvustada müügispetsialisti rollid ja edu saavutamiseks vajalikud hoiakudsalesprocessmodel
  • teadvustada müügiprotsessi etapid ning määratleda iga etapi eesmärgid
  • mõista, millest sõltub kliendi esmamulje ja esimese kontakti edukus
  • selgitada välja kliendi ootused ja vajadused, kasutades selleks erinevaid tehnikaid (sh. SPIN)
  • esitleda tooteid/teenuseid, sidudes nende omadused ja nendest tulenevad eelised kliendi vajadustega
  • käsitleda edukalt kliendi lihtsaid ja raskeid vastuväiteid, suhtuda vastuväidetesse positiivselt
  • saavuda kliendi nõusolek, kasutades erinevaid müügi lõpetamise (closing) tehnikaid
  • proovida kõiki müügitehnikaid rollimängus ning näha enda tugevusi ja arenguvajadusi video abil
  • määratleda edasised võimalused müügitöö paremaks organiseerimiseks

Müügitehnikate koolitustel kasutatav metoodika
Müügitehnikate koolitus on enamasti suunatud osalejate oskuste arendamisele – seetõttu on koolitusel tavaliselt oluline osa rollimängudel koos videotreeninguga. Lühiloengute osakaal moodustab  kuni veerandi kogu koolituse mahust. Lisaks kasutatakse koolitusel palju äratajaid, videonäiteid, tegevuse planeerijaid, analüüse ja põhjalikku õppematerjali. Iga koolitus lõpeb osalejate isikliku arenguplaani koostamisega.

Eeltöö
Pikemate arenguprogrammide puhul viime organisatsioonis läbi põhjaliku eeltöö ootuste ja vajaduste kaardistamiseks ning koolitusel kasutatavate näidisjuhtumite koostamiseks – selleks viime läbi osalejate ja juhtkonna intervjueerimise ning vajadusel on võimalik viia läbi ka müügikompetentside analüüsi (Sales Competency Analysis – SCA).

Oleme valmis koolituse järel andma organisatsiooni juhtkonnale tagasisidet toimunud koolituse ja järgnevate arendusvõimaluste kohta iga osaleja suhtes.

myygitehnikad4 myygitehnikad3 myygitehnikad2 myygitehnikad