Koolitused

Koolituste eeltöö

Pakume oma klientidele koolituslahendusi, mis on kujundatud kliendi vajadustest lähtuvalt. Koolitusprogrammi koostamiseks on seega vaja tavaliselt korraldada koolituse tellija ja koolitaja kohtumine, mille käigus täpsustakse peamised ootused nii sisu kui ka koolitusmetoodika osas. Pikemate koolitusprogrammide läbiviimise eel võib osutuda otstarbekaks kompetentsi- või organisatsiooniuuringu läbiviimine.

Koolituste keel

Meie ettevõte viib läbi koolitusi nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Meil on võimalik pakkuda enamuse koolitusteemade puhul paralleelseid materjale erinevates keeltes, tagades sellega võimaluse koolituste läbiviimiseks ka rahvusvahelistele meeskondadele.

Koolituste õppemetoodika

Meie ettevõtte poolt läbiviidavate koolituste kvaliteedi aluseks on aktiivõppe metoodika laialdane rakendamine. Koolituste ajalisest mahust moodustab lühiloengute osakaal ainult 25%. Me tagame osalejate aktiivse osalemise läbi intrigeerivate õppejuhtumite, mängude, rollimängude, grupiarutelude ja ka osalejate vastastikuse nõustamise ja coachingu.

Koolituste järeltöö

Iga koolituse järel on organisatsiooni personalijuhil võimalik saada koolitajalt suuline või soovi korral ka kirjalik tagasiside koolitusgrupi ja iga osaleja teadmiste, oskuste ning hoiakute kohta. Koolitaja annab lisaks tagasisidele ka omapoolsed järgnevate arengusammude ettepanekud ja soovitused.