Suhtlemisoskuste arendamine – DISC käitumisstiilid

Koolitus aitab osalejatel:

  • mõista, millised nähtamatud tegurid võivad mõjutada inimese käitumist
  • saada ülevaade William Moulton Marstoni poolt loodud DISC käitumisstiilide mudelist
  • enda käitumisstiili analüüsi (DiSC Classic 1.0, DiSC Classic 2.0, PPSS jm) põhjal saada ülevaade enda tugevustest ja liialdatud käitumistest
  • osata ära tunda nii kehakeele, tooni kui ka sõnade alusel erinevaid käitumisstiile
  • teadvustada, kui oluline on osata kohandada enda käitumist vastavalt teise inimes käitumisele
  • osata läbi rollimängude ja videonäidete analüüsi võtta kasutusele käitumise kohandamise printsiipe
  • osata seostada käitumise kohandamist nii müügi-, läbirääkimis- kui ka juhtimissituatsioonidega

ED DVD S ED DVD I ED DVD D ED DVD C

ED DVD1