Arenguvestluste läbiviimine

Koolitus aitab osalejatel:

 • saada aru arenguvestluste mõttest ja funktsioonidest organisatsioonis
 • teadvustada oma vastutust positiivsete hoiakute kujundamisel organisatsioonis arenguvestluste suhtes
 • meelde jätta, millised on arenguvestluse etapid
 • osata arenguvestlust ette valmistada
 • luua usalduslik kontakt töötajaga vestluse alguses
 • teada, kuidas kujundada vestlus sisuliseks dialoogiks, mitte ametlikuks vormitäitmiseks
 • kasutada coachingu elemente vestluse läbiviimisel, et töötaja tajuks isiklikku vastutust arengueesmärkide seadmisel
 • analüüsida koos töötajaga eelneva perioodi tulemusi
 • osata küsida oma töötajatelt tagasisidet arenguvestluse käigus
 • osata anda tasakaalustatud tagasisidet arenguvestluse käigus
 • osata avada ka vähemrääkivaid kolleege ja uurida välja nende motivaatorid
 • mõista, millised on töötajate töökeskkonnaga seotud ootused
 • osata kasutada erinevaid kuulamis- ja veenmistehnikaid arenguvestluse käigus
 • osata analüüsida arenguvestluse tulemuslikkust

arenguvestlused