Coachingul põhinev juhtimine

Koolitus aitab osalejatel:

 • mõista coachingul põhineva juhtimise vajadust
 • eristada coachingut selgelt muudest arendusmeetoditest (sh juhendamine ja mentorlus)
 • mõista, miks on töötajate teadlikkus ja vastutustunne kõige olulisemad arengu eeldused
 • mõista, miks on tulemuste kõrval oluline keskenduda töötaja kasvupotentsiaalile
 • saada aru, miks on coachival juhil vaja kontrollida enda soovi sekkuda töötaja mõttekäiku
 • arendada peamisi coachiva juhi oskusi – kuulamisoskust, küsimuste esitamise oskust ja tagasiside andmise oskust
 • saada praktilisi näpunäiteid coachingu kasutamiseks igapäevastes töösituatsioonides
 • osata alustada coachingut ja luua usalduslik kontakt oma üksuse töötajatega
 • teada, millised küsimused on tulemuslikud ja milliseid küsimusi oleks parem vältida
 • õppida ära GROW mudel ja selle erinevates faasides sobivad küsimused
 • esitada küsimusi, mis võimaldavad luua seose inimese motivatsioonitegurite ja tööalaste eesmärkide vahele
 • teadvustada, millised on reaalse muutumise ja arengu erinevad astmed
 • osata juhtida energia taset erinevates coachingu faasides, osata innustada töötajat

coaching