Motiveeriv juhtimine

Koolituse peamised teemad:

  • motivatsiooni olulisus organisatsioonile, seos finantstulemustega
  • kuidas võib juht oma käitumisega mõjuda meeskonna motivatsioonile
  • motivatsiooni seos töötajate vajadustega
  • peamised motivatsiooniteooriad (Maslow, Herzberg jm)
  • raha kui motivaator
  • juhi mitterahalised võimalused motiveeriva keskkonna loomiseks oma töötajatele, töötajate töökeskkonna ootused
  • seose loomine inimese isikliku olulise motivatsioonifaktori ja tööalaste eesmärkide vahele
  • juht kui ekspert vs juht kui coach
  • näidisjuhtimite analüüs

mot