Muutuste juhtimine

Koolitus aitab osalejatel:

  • näha muutusi olulise osana organisatsiooni või toote/teenuse elutsüklis
  • analüüsida nii enda kui teiste näidete põhjal, kuidas üksikindiviid elab läbi muutusi
  • teadvustada, millised on muutuste liigid organisatsioonis
  • saada ülevaade peamistest vigadest, mida tehakse muutuste elluviimisel
  • teada saada, millised on 3 peamist strateegiat muutuste juurutamisel organisatsioonis
  • saada ülevaade muutuste faaside mudelist ja töötajate tüüpilisest käitumisest erinevates faasides
  • teadvustada – millised on eduka juhi tegevused erinevates muutuste faasides ja kuidas ehitada üles edukas muutuse juhtimise programm kogu organisatsioonis
  • osata kasutada erinevaid muutuste juhtimise instrumente
  • harjutada meeskondlike arutelude läbiviimist muutuste teemal
  • võtta koolitusel läbitud teooria kasutusele õppejuhtumite lahendamisel

muutused