Tagasiside, konfliktid ja rasked kõnelused juhi töös

Koolitus aitab osalejatel:

 • mõista, milline tähtsus on tulemuslikul tagasisidel juhi töös
 • teadvustada väga olulised tagasiside andmise põhimõtted, mille rikkumine võib tugevalt kahjustada meeskonnasuhteid ja juhi tulemuslikkust
 • osata kasutada selge ja struktureeritud tagasiside andmiseks 3-astmelist sõnumit
 • teadvustada, millised on levinud tüüpreaktsioonid tagasiside saamisel oma kolleegidelt, mis võivad takistada edaspidi olulise info saamist
 • osata tagasisidet vastu võtta
 • mõista, kuidas kontrollida enda ja teiste emotsioone konfliktisituatsioonis
 • osata seostada inimese käitumist konfliktisituatsioonis tema isikliku käitumisstiiliga
 • osata konflikti kaardistamiseks kasutada E. Goldratti konfliktipilve mudelit
 • teada, kuidas käituda konfliktis vahendajana
 • osata öelda “ei” suhteid kahjustamata
 • osata kasutada erinevaid veenmis- ja mõjutamisinstrumete. Push ja pull tehnikad
 • osata mõjuvalt argumenteerida

Uus pilt    konf