Organisatsiooniuuringud

Milline informatsioon on tänapäeval juhtidele oluline? 2005. aastal USA ettevõtete juhtide seas läbiviidud uuringu tulemuste järgi sooviksid ettevõtete juhid rohkem informatsiooni järgmiste valdkondade kohta:

1. Turuolukorra kohta (klientide kasumlikkus/rahulolu, turuosad, kaubamärkide tuntus) – 70% juhtidest

2. Organisatsiooni kohta (töötajate rahulolu/säilitamine, võimed ja oskused, organisatsiooni struktuur,  kultuur, väärtused)  – 55% juhtidest

3. Keskkonna kohta (muutused seadusandluses, avalik arvamus, ühiskonna vaated.) – 40% juhtidest

Enam vajatakse andmeid valdkondade kohta, mis mõjutavad ettevõtte pikaajalist edu, sest keskendumine ainult lühiajalist edu või ebaedu näitavatele finantsandmetele ei anna juhtidele täielikku ülevaadet organisatsioonis ja turul toimuvate muutuste kohta.

DVSP Consulting pakub klientidele järgmisi uuringuid, mida on võimalik viia läbi e-keskkonnas (ettevõttel on selleks vastav tarkvara) ning mille küsimustikke on võimalik kohandada organisatsiooni vajadustele täielikult vastavaks:

Töötajate rahulolu uuring 

Organisatsioonikultuuri uuring

image026