Finantsjuhtimise baaskursus

Finantsjuhtimise baasteadmised annavad ettevõtte töötajatele selge ülevaate nende tööalaste otsuste mõjudest ettevõtte finantsseisule. Koolitusprogrammi koostamisel lähtub meie ettevõte kliendi vajadustest ning keskendub nendele finantsjuhtimise valdkondadele, mis on kliendile olulised.

Meie poolt pakutav kursus aitab juhtidel ja spetsialistidel:

  • saada ülevaade finantsjuhtimise põhimõtetest,  raamatupidamise põhiprintsiipidest ja -mõistetest ning peamistest raamatupidamisaruannetest
  • saada ülevaade olulisematest raamatupidamismeetoditest,  efektiivsuse suhtarvudest  ja kuluarvestuse meetoditest (ABC, täis- ja osakuluarvestus, jääktulupõhine arvestus jt)
  • teadvustada, millistest komponentidest koosneb firma teenuse/toote omahind ja kuidas seda arvestada hinnakujundamisel
  • saada ülevaade eelarvestamise põhimõtetest ja protsessist
  • osata piiratud tootmisvõimsuste tingimustes kujundada kasumit maksimeeriv tootmisportfell
  • saada ülevaade investeeringu tasuvuse otsustamise meetodite ja raha ajaväärtuse printsiibi kohta
  • selgitada välja oma tegevusvaldkonna kõige olulisemad põhimõtted efektiivse finantsjuhtimise seisukohast
  • näha läbi praktiliste harjutuste oma otsuste mõju ettevõtte finantsseisule

P1110647