Riskijuhtimine

Riskide juhtimine on organisatsiooni tegevuse järjepidevuse ja stabiilsuse seisukohast äärmiselt oluline valdkond.  Riskid käivad käsikäes võimalustega ja milline organisatsioon pole tänapäeval teadlikult tegelenud võimaluste kaardistamisega?

Kasvavas ja kiirelt arenevas majanduskeskkonnas pööratakse rohkem tähelepanu võimalustele ning riskide juhtimine jääb tihtipeale tahaplaanile. Pidurdunud kasvuvõimaluste tingimustes muutub riskide juhtimine ning võimalike kaotuste vastu kindlustamine jällegi olulisemaks valdkonnaks.

Riskijuhtimise koolitus aitab osalejatel:

  • mõista riski olemust ja riskijuhtimise funktsioone organisatsiooni strateegilises juhtimises
  • teadvustada riskide erinevaid liike
  • mõista riskijuhtimise protsessi
  • saada ülevaade riskijuhtimise dokumentatsioonist organisatsioonis
  • omandada riskianalüüsi läbiviimise oskused
  • osata hinnata riski tõenäosust ja mõju
  • teadvustada riskiplaani komponendid ja osata koostada riskiplaani
  • osata korraldada kriisikommunikatsiooni

 

riskijuhtimine1