Koolitaja koolitus

Sageli osutub suuremate organisatsioonide puhul otstarbekaks oma sisekoolitajate meeskonna loomine, sest teatud spetsiifiliste teemade puhul võivad välistreenerid olla ebapiisavate teadmistega või osutuda rahaliselt liiga kulukateks.

Meie koolitusel saavad osalejad:

 • arusaamise eduka koolituse võtmeteguritest
 • ülevaate peamistest arengu eeldustest ja takistustest ning täiskasvanute õppe eripäradest
 • ülevaate erinevatest arendusmeetoditest ja koolitaja instrumentidest
 • ülevaate kogu koolituse ja üksikute koolitusmoodulite struktuurist
 • oskuse luua dünaamilisi koolitusprogramme
 • harjutada koolituse sissejuhatust ja koolitusmooduli läbiviimist
 • oskuse juhtida grupidünaamikat
 • oskuse identifitseerida osalejate ootusi ja arenguvajadusi
 • oskuse valmistada ette koolitusruum ja kasutada erinevaid tehnilisi abivahendeid
 • teadmise, kuidas juhtida keerulisi situatsioone ja osalejaid
 • suure hulga koolituste mänge, äratajaid, oskuse juhtida rollimänge, anda tagasisidet
 • erinevaid soovitusi, kuidas juhtida oma emotsioone, lihas- ja närvipinget.

Meie koolitustel kasutatav metoodika tagab osalejate aktiivse osavõtu, sest lühiloengute osakaal moodustab ainult viiendiku kogu koolituse mahust. Kuna uute oskuste arendamine nõuab suurt harjutuste osakaalu, viime oma koolitustel läbi palju rollimänge, praktilisi harjutusi, grupidiskussioone. Lisaks kasutatakse koolitusel palju äratajaid, videonäiteid, tegevuse planeerijaid, analüüse ja põhjalikku õppematerjali.

Esine meeldejäävalt  longakera lahtiharutamine  20130606_111417