Esinemisoskused

Hea esinemine kujuneb siis, kui esinejal on tõesti midagi öelda, ta tunneb oma teemat ja oskab seda oma auditooriumile ka edasi anda. Hea esinemise eelduseks on korralik ettevalmistus ja harjutamine.

Koolitus annab osalejaile instrumendid, oskusteabe ja võimaluse harjutada esinemise paani ja struktuuri koostamist ning viimistleda esitlust lähtuvalt sihtgrupist.

Meie arendusprogramm aitab osalejatel:

  • määratleda eduka esinemise komponendid
  • planeerida ja valmistada ette esitluse eesmärgid, struktuur ja ajakava
  • teadvustada erinevate visuaalsete abivahendite mõju ja kasutusotstarvet
  • tulla toime esinemispalavikuga
  • aktiviseerida kuulajaid ja vastata rasketele küsimustele
  • harjutada esinemist ning saada konstruktiivset tagasisidet enda personaalse esinemisstiili kohta

esinemisoskused2 esinemisoskused1