Projektijuhtimine

Projektijuhtimise koolitus aitab osalejatel:

 • teadvustada projektijuhtimise protsessi etapid
 • saada ülevaade projektijuhtimise põhimõistetest
 • saada ülevaade peamistest rahvusvahelistest projektijuhtimise standarditest
 • mõista projektiorganisatsiooni eri liikmete rolle ja vastutust
 • osata koostada projekti baasplaani ja projekti dekompositsiooni
 • paremini planeerida ajalist-, inim- ja rahalist ressurssi
 • saada ülevaade projektijuhtimise (tasuta) tarkvara kasutamise võimalustest
 • korrastada projektidokumentatsiooni
 • kaasata erinevaid osapooli ja motiveerida projektimeeskonna liikmeid
 • ehitada üles  hästi toimiv projekti kommunikatsioonisüsteem
 • juhtida projekti kvaliteeti ja võimalikke riske
 • osata kasutada otsustus- ja eesmärgipuid
 • tulla toime erinevate projekti ajakao sündroomidega
 • tulemuslikult planeerida ja juhtida projekti puhvreid
 • lahendada projekti käigus tõusvaid probleeme ja muutusi
 • osata kasutada analüüsimeetodeid projekti elluviimise tulemuslikkuse hindamiseks
 • arendada tulemusliku projektijuhi juhtimisoskusi

PJ1  PJ2

PJ3  PJ4