Professionaalne teenindus

Antud programmi tulemusena on teenindusorganisatsioonidel võimalik tõsta oma firma teeninduskultuur uuele asemele ning motiveerida teeninduspersonali. Tavaliselt integreerime antud programmi sisse ka kliendi kaubamärkide kontseptsioonides või organisatsiooniliselt fikseeritud nõuded ja põhimõtted (teenindusstandardid).

Meie arendusprogramm aitab osalejatel:

  • teadvustada teenindaja rollid, teenindaja tähtsus organisatsioonile maine kujundajana
  • teadvustada teenindaja professionaalsuse komponendid
  • saada aru firma teenindusstandardi vajalikkusest
  • määratleda enda tugevused ja arenguvajadused klienditeenindajana
  • saada aru klientide erineva käitumise põhjustest ja tunda ära erinevaid käitumisstiile
  • kohandada enda käitumist teenindajana vastavalt kliendi käitumisstiilile
  • teadvustada teenindus- ja müügiprotsessi faasid ning kasutada erinevaid võimalusi klientide vajaduste väljaselgitamiseks ning lisateenuste või -toodete aktiivseks müügiks
  • lahendada efektiivselt olukordi rahulolematute klientidega
  • proovida uusi teadmisi rollimängudes

Koolitusel kasutatav metoodika

Meie koolitustel kasutatav metoodika tagab osalejate aktiivse osavõtu, sest lühiloengute osakaal moodustab ainult viiendiku kogu koolituse mahust. Kuna uute oskuste arendamine nõuab suurt harjutuste osakaalu, viime oma koolitustel läbi palju rollimänge, praktilisi harjutusi, grupidiskussioone. Lisaks kasutatakse koolitusel palju äratajaid, videonäiteid, tegevuse planeerijaid, analüüse ja põhjalikku õppematerjali. Iga koolitus lõpeb osalejate isikliku arenguplaani koostamisega.

teeenindus3 teenindus2 teenindus3

teenindus vlcsnap-2013-06-10-09h24m56s22 vlcsnap-2013-06-10-09h22m51s171