Category Archives: Artiklid

Juhi sisseelamine uues ametis

Ühel hetkel muutusid sa suurepärasest müügimehest müügijuhiks või hoopis tippklassi sekretärist kontorijuhataks. Või oled hoopis laborandist muutunud laboratooriumi juhatajaks või edutati sind tootmistöölisest meistriks? Kui enne vastutasid ainult enese tulemuste eest, siis nüüd vastutad teiste ja nende käitumise ning tulemuste eest.  Esimesed päevad juhirollis kujunevad kiireteks ja võivad alustava juhi segadusse ajada. Sulle esitatakse kohe terve rida uusi nõudmisi nii alluvatelt, ülemuselt kui ka teistelt üksuste juhtidelt. Sinult oodatakse osalemist erinevatel koosolekutel ning sa hakkad suure tõenäosusega vastutama oma üksuse eelarve eest.

Read More →

Pane aeg lendama!

Küllap oled sinagi mõne tööpäeva lõpus mõelnud – küll täna läks päev ikka kiiresti ja nii palju sai ära tehtud! Siis lööd ettevõtte ukse tagantkätt kinni ja enam tööasjadele ei mõtle enne järgmist hommikut.  Kindlasti oled tundnud ka vastupidist olukorda – kõik tundub kontrolli alt väljas olevat, sa oled pideva pinge all, ei suuda keskenduda, ei leia uusi mõtteid või inspiratsiooni ja ei saa oma tegemisi ka kuidagi käima.

Kui hea oleks iga päev tunda ennast suurepäraselt, kontrollida olukorda ka kiirel ajal. Sa võid palju enam ära teha ja teha seda stressivabalt, kui arvestad järgmisega: Read More →

Coaching praktikas

Coaching kui inimeste arendamise meetod pöörab tavaarusaama õppe- ja arendustegevuse kohta pea peale –  kui tavalisel koolitusel küsib küsimusi osaleja ja “õigeid” vastuseid annab koolitaja, siis selle arendusprotsessi kestel esitab küsimusi konsultant ja vastused annab arendatav. Coachingu sessiooni jooksul on konsultandi töövahenditeks ainult küsimused ning mõned aktiivse kuulamise võtted nagu kokkuvõtete tegemine, täpsustamine, vajadusel ümbersõnastamine. 

Samal ajal peab konsultant säilitama kogu protsessi jooksul täieliku  neutraalsuse ja kindlasti loobuma oma arvamuse ja hoiakute avaldamisest fookuspersooni mõtete kohta.  Ligikaudu 2-tunnise sessiooni jooksul kaardistatakse fookuspersooni konkreetse valdkonna arengueesmärk, olemasolev seis, võimalused edasiseks arenguks ja sõnastatakse konkreetne tegevusplaan. Milleks on sellist arendusmeetodit vaja?

Kuidas mõõta juhi tulemuslikkust?

Juht nagu iga teinegi palgatöötaja seisab üsna sageli olukorra eest, kus ta peab tegelema iseenda ning oma alluvate tulemusnäitajate ja nendega seotud palgasüsteemiga.  Tavaliselt kujunevad need küsimused olulisteks teemadeks uuele ametikohale asumisel või iga-aastase eelarve koostamise ning tulemusvestluste läbiviimise perioodil.   

Kuna juhi tööd on üsna keeruline standardiseerida ja tüüpiline juht tegeleb väga erinevate küsimustega, siis pole ametijuhendid ja muud juhi töökoha kirjeldusega  seotud dokumendid kuigi efektiivsed vahendid juhi tulemuslikkuse määratlemisel ja tegeliku soorituse võrdlemisel soovituga.

Read More →

Koolituse ABC – täiskasvanute õppe iseärasused

Iga koolitus on eriline nii sisu kui ka osalejate poolest ning pakub emotsionaalset pinget nii koolitatavatele kui ka treenerile. Täiskasvanud tulevad kursusele oma teadmiste ning kogemustega ja nende ootused ja motivatsioon on erinevad võrreldes õppega koolis. 

Täiskasvanute õppe “isaks” kutsutud dr. Malcolm Knowles (1913-1997) on toonud välja järgmised täiskasvanute õppele omased iseloomulikud jooned:

Read More →

Läbirääkimiste ruum

Edukate läbirääkimiste eeduseks on nende ettevalmistus – teadmine oma ja teise poole positsioonist, vajadustest, argumentidest jm. Vähetähtis pole ka keskkond, milles läbirääkimisi peetakse. Teil on võimalik teadlikult kujundada selline läbirääkimiste ruum, mis soodustab või ka takistab kokkuleppele jõudmist.

Read More →

Millega arvestada muudatuste juhtimisel organisatsioonis?

Mõned aastad tagasi oli mul võimalus külastada Rootsi juhtimiskonsultatsioonifirmat Implement koos heade kolleegidega. Implement on ettevõte, mis on keskendunud muudatuste juhtimise teemale ning on aidanud päris arvestatavaid rahvusvahelise taseme ettevõtteid nii Skandinaavias, Balti riikides kui ka teistes Euroopa riikides. Eestis on Implementi lahendustega tutvust teinud nii mõnedki finantsvaldkonna firmad, kui rootslaste konsultatsioonitooteid (“Dialoogifoorum”, “Väärtuste Mäng”) on kasutatud suuremahuliste ürituste läbiviimisel.

Read More →

Kuidas hinnata koolituse tulemusi?

Enamus koolitusi lõpeb tagasisidelehtede täitmisega, mis on üheks peamistest vahenditest koolituse hindamisel nii treeneri kui ka personalijuhi poolt. Tagasisidelehe info võib mõnikord aidata küll koolitajal oma tööd tulemuslikumaks muuta, kuid ei sobi koolituse mõju hindamiseks organisatsiooni või üksuse tulemustele.

Jättes koolituse tulemuslikkuse hindamise ainult tagasisidelehtede analüüsi tasemele, jääb koolituse osalejatel võtmata vastutus uute teadmiste ja oskuste rakendamise eest töökeskkonnas. See aga omakorda on aluseks ebaõigete hoiakute tekkele – koolitust võetakse ainult kui meeldivat sotsiaalset üritust ja võimalust lihtsalt paar päeva töölt ära olla.

Read More →

Läbirääkimiste taktikalised võtted

Läbirääkimisoskused on eriti olulised juhtidele ja müügivaldkonna professionaalidele. Järgnevalt on välja toodud nimekiri läbirääkimistel kasutatavatest võtetest, mida läbirääkimisoskusi treeninud inimesed võivad sinu teadmata kasutada:

Read More →

Coachingust edasijõudnutele

2010. aasta septembris osalesin koolitusel, mida viis läbi Inscape Koolituse Taani koostööpartner Peter Hjermind. Peter on ülimalt karismaatiline koolitaja, kellel on olnud väga mitmekesine ja huvitav kogemus. Ta on olnud aastaid Inscape Läti koolitusfirma juht ja Taani firma The Coaching Company konsultant. Praegusel ajal on ta pühendunud coaching’u teemaga seotud arendusvahendite väljatöötamisele ning selle tulemusena on näiteks sündinud coaching’u oskuste koolitusteks kujundatud lauamäng.

Read More →